Monday, May 17, 2010

Jenis-jenis Perkhidmatan Perpustakaan Desa

Perkhidmatan Pinjaman

Perkhidmatan pinjaman hanya disediakan kepada pengguna perpustakaan yang berdaftar sebagai ahli perpustakaan sahaja. Setiap ahli layak mendapat kemudahan pinjaman buku sebanyak 3 naskah bagi tempoh 3 minggu.


Perkhidmatan Rujukan

Perkhidmatan rujukan merupakan sebahagian perkhidmatan yang menyediakan pelbagai jenis buku rujukan termasuk koleksi kamus, Ensiklopedia, laporan tahunan, tesis, keratan akhbar dan lain-lain bahan meliputi semua bidang perkara.. Segala maklumat yang diperlukan dapat diperolehi dengan tepat, cepat dan terkini khasnya untuk kegunaan orang ramai.


Perkhidmatan Kanak-Kanak

Bahagian Kanak-kanak menyediakan keperluan pembacaan dan pembelajaran kanak-kanak yang berumur di antara 4 hingga 12 tahun. Di antara koleksi di bahagian ini ialah koleksi pinjaman, koleksi rujukan, koleksi majalah, koleksi permainan pembelajaran, perkhidmatan audio-visual dan internet.


Perkhidmatan Akhbar Dan Majalah

Terdapat akhbar dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris disediakan di Bahagian Akhbar & Majalah. Majalah yang disediakan di ruangan ini pula meliputi pelbagai bidang perkara.


Perkhidmatan Sumber Media

Perkhidmatan Sumber Media merupakan media elektronik atau bahan tidak bercetak dalam pelbagai bidang perkara dan format seperti cakera padat, cakera audio, cakera video, cakera video digital dan yang diterbitkan di dalam dan luar negara.


Perkhidmatan Siber

Bahagian Siber menyediakan perkhidmatan Internet bagi penggunaan para pengunjung perpustakaan desa Taman Mas Merah di samping penggunaan komputer, alat pengimbas, pencetak dan sebagainya.


Perkhidmatan Pakejan Maklumat

  • Keratan Akhbar
  • Risalah dan brosur
  • Cetakan Sumber Maklumat dari Internet

Perkhidmatan Pintu Ke Pintu

Perkhidmatan Pintu Ke Pintu merupakan strategi baru Kempen Membaca yang diperkenalkan di kawasan luar bandar khususnya komuniti di sekitar perpustakaan desa yang telah dibina di seluruh negara. Kami akan membuat pemasaran Perkhidmatan Pintu Ke Pintu dengan melawat dari rumah ke rumah penduduk yang berada dalam kawasan liputan perkhidmatan kami untuk mendapatkan maklumat profil serta membuat promosi perkhidmatan perpustakaan desa.

0 comments:

Post a Comment